Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen nyilatkozat célja, hogy rögzítse a www.emesesoft.hu üzemeltetője az Emese-Soft Kft. (4033 Debrecen, Szikszai u. 12., Adószám: 23919758-2-09) által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket.
A jelen szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére, lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem)
Az Emese-Soft Kft. a 1992. évi LXIII. törvény rendelkezése szerint jár el, mely kimondja a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok nyilvánosságát. Az oldal használata során tudomására jutott adatokat e törvény rendelkezései szerint kezeljük.
Amennyiben az Ügyfél megadja személyes adatait, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy az Emese-Soft Kft. nyilván tartsa és kezelje ezeket az adatokat. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk tovább.

Személyes adatok köre:

Cookie/Sütik
A http-süti egy információcsomag, melyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküldi a szervernek, minden a szerver felé irányított kérés alkalmával.
A süti bármikor törölhető a böngészőben lévő sütik törlése gombbal. További információ a süti kezelési szabályzatban olvasható.

Az adatokat megismerő személyek köre:
Emese-Soft Kft. (4033 Debrecen, Szikszai u. 12., adatkezelő, üzemeltető)

Az adatokat a további célokra használjuk fel:

  • statisztikák összeállítása
  • marketing

Az adatkezelő elérhetőségei:
Név: Emese-Soft Kft.
Székhely: 4033 Debrecen, Szikszai u. 12.
Email: support@steadyjax.hu

Jogorvoslat
A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (1) 391 1400

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.