Általános szerződési feltételek

A jelen szerződés az Emese-Soft Informatikai és Szoftverfejlesztő Kft. (továbbiakban Szolgáltató) és az általa üzemeltetett www.emesesoft.hu weboldalon keresztül nyújtott informatikával és szoftverfejlesztéssel kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.
Az ÁSZF hatálya minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, mely a www.emesesoft.hu oldalon történik.

1. Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: Emese-Soft Informatikai és Szoftverfejlesztő Kft.
Székhelye: 4033 Debrecen, Szikszai u. 12.
Email címe: emesesoft@emesesoft.hu
Adószám: 23919758-2-09
Telefonszáma: +36305968033, +36306389296
Webcím: www.emesesoft.hu

2. Alapvető rendelkezések
1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3. Panaszkezelés
Az Ügyfél a Szolgáltatóval kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken jelezheti:
Cím: 4033 Debrecen Szikszai utca 12.
Email: support@steadyjax.hu
Telefon: +36308720077

4. Szerzői jogok
A weboldalon megjelenő információk, adatok az Emese-Soft Informatikai és Szoftverfejlesztő Kft. tulajdonát képezik. A weboldalon található grafikai elemeket, szövegeket, logókat és egyéb anyagokat a látogató nem hozhatja forgalomba, nem adhatja tovább, nem módosíthatja.